Monday, 31 October 2011

Fadhilat Amalan 10 Awal Dzul Hijjah

FADHILAT AMALAN 10 AWAL DZUL-HIJJAH – 049
by Abdullah Yasin on Friday, October 28, 2011 at 1:24am

مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ( يَعْنِي أَيَّامُ العُشْرِ ) ، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلا الجِهَادُفِى سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيْئٍ .

Tidah ada amal-amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini ( yakni sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah). Mereka (para sahabat) bertanya : Ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah ? Nabi SAW menjawap : Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. (HR Abu Daud, Tarmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad ; Menurut Syeikh Nasiruddin Al-Albaniy :Hadis Sahih )

Pengajaran Al-Hadis :

1. Keutamaan amalan soleh pada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah ini juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran : ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) : Demi malam-malam yang sepuluh. (Al-Fajr:2). Para Mufassirin berbeza pendapat tentang tafsirannya : Sepuluh pertama Dzul Hijjah, Sepuluh akhir Ramadhan, Sepuluh pertama Ramadhan, Sepuluh pertama Muharram. Perkataan “malam” dapat juga diartikan dengan “siang”. Menurut Ibnu Rajab : Perdapat terkuat adalah Sepuluh Awal Dzul Hijjah. Inilah pendapat kebanyakan Salaf Al-Soleh terutama Abdullah Bin Abbas RA. Adapun maksud amal-amal soleh tersebut tidak terbatas pada amalan-amalan tertentu tetapi bersifat umum, mencakupi solat, puasa, berzikir, membaca Al-Quran, sadakah, memberi makan fakin miskin, ihsan kepada ibu bapa dan lain-lain.

2. Amal soleh yang paling masyhur diperkatakan oleh para ulama pada sepuluh pertama Dzul Hijjah adalah puasa sunat. Hanya saja baik juga dimaklumi bahawa terdapat pertentangan antara riwayat Aisyah RA yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa sunat pada sepuluh pertama Dzul Hijjah dengan riwayat Hafsah RA yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa sunat pada sepuluh pertama Dzul Hijjah. Al-Muhaddits Imam Ahmad Ibnu Hanbal RH menjawap dalam hal ini : Jika terdapat riwayat bertentangan antara Nabi SAW melakukan suatu amalan dan riwayat lain meninggalkan amalan tersebut, maka yang dimenangkan dalam hal ini hendaklah riwayat yang melakukannya. Dalam penjelasannya ditempat yang lain beliau berkata : Riwayat Aisyah RA menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak melakukan sepenuh sepuluh pertama Dzul-Hijjah, sedangkan riwayat Hafsah RA pula difahami Nabi SAW melakukan kebanyakan hari-harinya.

3. Untuk menghindarkan diri daripada pertelingkahan diatas sebaiknya kita melakukan puasa sunat pada sepuluh pertama Dzul Hijjah tidak sepenuhnya, terutama 10 Dzul-Hijjah yang sudah dimaklumi sebagai Hari Raya Eid Al-Adha dan diharamkan kita berpuasa padanya. Sebaliknya jangan pula sampai ditinggalkan puasa pada Hari Arafah iaitu hari yang ke Sembilan dari Dzul-Hijjah. Rasulullah SAW bersabda : Puasa Hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. (HR Muslim dari Abu Qatadah). Sayogia dimaklumi bahawa puasa Hari Arafah tidak digalakkan ke atas mereka yang sedang melakukan Ibadah Haji sebab Nabi SAW dan Khulafaa’ Al-Rasyidin tidak melakukannya. Hikmahnya : Agar mereka dapat bersungguh-sungguh dan lebih kuat ketika berdoa di Arafah. Inilah pendapat majority Fuqahaa’.

4. Juga terdapat galakan berpuasa Hari Tarwiyah iaitu 8 Dzul Hijjah. Nabi SAW bersabda : ( صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَّةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ) : Puasa pada Hari Tarwiyah dapat menghapuskan dosa setahun. Menurut Syeikh Al-Albaniy : Hadis ini Dha’if (lemah). Oleh itu, sebaiknya jangan niatkan puasa sunat Hari Tarwiyah, tetapi berpuasa sajalah pada hari tersebut dengan niat kelebihan puasa pada sembilan pertama bulan Dzul Hijjah yang memang wujud hadis sahih yang menggalakkannya berbuat demikian sebagai hadis bab diatas.

5. Siapakah yang patut kita ikuti dalam Puasa Arafah ? Salah seorang Kibar al-‘Ulama’ (Ulama Besar) dari Saudi Arabia Syeikh Muhammad Soleh Al-‘Uthaimin RH ketika ditanya : Jika terdapat perbezaan pendapat tentang penetapan Hari Arafah disebabkan kerana perbezaan “ mathla’ al-Hilal “ (tempat terbit bulan) kerana pengaruh perbezaan daerah. Apakah kami berpuasa menurut ru’yah tempat kami tinggal ataukah menurut ru’yah Haramain (Dua Kota Suci Mekak dan Madinah) ? Syeikh Al-‘Uthaiymin Rahimahullah menjawap : Permasalahan ini berpunca dari perbezaan pandanagn ulama’, apakah Hilal (anak bulan) untuk seluruh dunia itu satu ataukah berbeza-beza mengikut perbezaan daerah ? Pendapat yang benar ialah Hilal itu berbeza-beza menurut perbezaan daerah. Misalnya : Di Mekah terlihat Hilal sehingga hari itu 9 Dzul Hijah, sedangkan di negara lain, Hilal Dzul Hijjah telah terlihat sehari sebelum ru’yah Mekah, sehingga 9 Dzul Hijah di Mekah adalah 10 Dzul Hijah di Negara tersebut. Tidak dibolehkan bagi penduduk Negara tersebut berpuasa pada itu sebab pada hari tersebut Eid Al-Adha bagi Negara mereka. Demikian juga sebaliknya jika ru’yah Hilal di suatu Negara berselang sehari setelah ru’yah Hilal di Mekah sehingga 9 Dzul Hijah di Mekah tetapi baru 8 Dzul Hijah di Negara mereka. Penduduk Negara tersebut hendaklah berpuasa pada 9 Dzul Hijah (keesokan harinya) walaupun ketika itu 10 Dzul Hijah menurut perhitungan penduduk Mekah. Pendapat inilah yang lebih kuat kerana Nabi SAW pernah bersabda : Jika kamu melihat Hilal Ramadhan, hendaklah kalian berpuasa, dan jika kamu melihat Hilal Syawwal hendaklah kalian berhari raya. (HR Bukhari dan Muslim). Sebagaimana manusia bersepakat bahawa terbit fajar dan tenggelam matahari itu mengikut daerahnya masing-masing, maka demikianlah ketentuan untuk penetapan bulan sebagaimana penetapan waktu harian. Maksudnya : Ketika menetapkan waktu solat fardhu setiap hari kita hendaklah menetapkannya berdasarkan waktu tempatan, dan tidak perlu mengikut ketentuan taqwim dua Kota Suci Mekah dan Madinah.
Wallahu A’lam.

Monday, 24 October 2011

Hakikat Kalimah Syahadat (Ust Dr Abdullah Yasin) Siri 3Rumusan : Tauhid dan Jenis-jenisnya

Tauhid bermakna mengEsakan dr akarkata Wahhada / Yuwahhidu - MengEsakan
MengEsakan Allah dapat ditinjau dari beberapa sudut samada dari sudut Perbuatan,Sifat-Sifat atau Nama-Nama Allah dan dr sudut perbuatan manusia.

Tauhid ada 3 jenis;
1) Tauhid Rububiyyah
2) Tauhid Asmaa Wa Sifaat
3) Tauhid Uluhiyyah/Ibadah

Tauhid Rububiyyah

* berasal dr perkataan Rabb bererti Yang Mencipta, Yang Memiliki, Yang Memelihara dan Yang Mengurus
   Bermakna keyakinan seseorang bahawa Allah sahaja Yang Mencipta alam ini, Menurunkan rezeki atau hujan, Yang Memelihara serta Mengatur seluruh alam, Allah Yang Menghidupkan dan Mematikan - tauhid jenis ini merujuk kepada perbuatan Allah
* Sesiapa yang memiliki tauhid ini bermakna telah memiliki tauhid rububiyyah tetapi tidak bermakna ia seorang muslim kerana umat beragama yg lain seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu hatta Penyembah Berhala di zaman jahiliyyah  juga memiliki/mempercayainya. Hanya golongan anti tuhan seperti golongan komunis sahaja yang tidak mempunyai tauhid ini
* Sila rujuk surah Al Zukhruuf (43: 9 & 87)

Tauhid Asma Wa Sifaat
* Nama-nama dan Sifaat Allah hanya dapat dapat diketahui dari 2 sumber sahaja iaitu dr Al Quran dengan Allah menama dan mensifatkan tentang diriNya seperti tertera dalam Al Quran atau lisan Nabi Muhammad saw. Ianya adalah tauqifiyyah bermakna terbahagi  kepada 2 bahagian - Menetapkan & Menidakkan (Nafi)
* Kita boleh mensifatkan makhluk dengan Sifat-sifat Allah asalkan hanya terbatas kepada ucapan (lafaz)
saja dan tidak pada erti (maknanya) Contohnya Allah hidup, manusia juga hidup tapi hidupnya Allah tidak sama dengan mahkluk yang diawali oleh tiada dan diakhiri oleh kematian/kemusnahan
* Nama-nama dan Sifaat Allah mempunyai 99 jenis (Asma Al Husna)

Tauhid Uluhiyyah

* Akarkatanya Al Ilaah bermakna Yang DiSembah - Tauhid Ibadah
Ianya bermaksud Keyakinan  Kita bahawa hanya Allah Yang berhak di sembah dan Dia tidak boleh di sekutukan/disamakan dengan apa/siapa jua pun
* Tauhid Uluhiyyah menjadi pembeza utama antara muslim dan bukan muslim dan matlamt utama setiap rasul diutus oleh Allah adalah kerananya
* Orang Yahudi dalam ibadahnya menyembah Uzair bin Abdullah dan mendakwanya sebagai anak tuhan
   Orang Nasrani meyakini Nabi Isa bin Maryam sebagai anak tuhan yang wajib di sembah
   Orang Musyrikin yang menyembah berhala berkeyakinan bahawa malaikat sebagai anak perempuan tuhan yang wajib di sembah.
Walaupun ke tiga-tiga golongan ini mempunyai Tauhid Rububiyah dan Asma Wa Sifaat tetapi oleh kerana menyembah lain dari Allah maka mereka digolongkn sebagai BUKAN muslim. Setiap muslim perlu memahami hakikat ini sebenar-benarnya supaya mereka tidak terkeluar dari Islam.

Kalimah Tauhid Laa Ilaa Haillalah bukan hanya sekadar mengandungi makna ' Tiada Tuhan yang dapat menghidup dan mematikan kecuali Allah' tetapi mestilah dengan makna 'Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah' Makna 1 - mengandungi Tauhid Rububiyyah. Makna 2 mengandungi Tauhid Uluhiyyah/Ibadah yang membawa kepada seorang muslim sejati.

Saya mencadangkan sila baca rumusan topik ini dahulu bagi mendapat gambaran kasar mengenai kuliah Ustad untuk pemahaman yang lebih jelas.

Sunday, 23 October 2011

Durian Belanda-Penawar pelbagai jenis kanser paling brkesan.


Durian Belanda atau Soursop, buah dari pohon Graviola adalah pembunuh semulajadi sel kanser yang ajaib dengan 10 ribu kali lebih kuat dari pada terapi kemo. Tapi kenapa kita tidak tahu?

Kerana salah satu perusahaan dunia telah menutup rahsia penemuan penyelidikan tentang khasiat buah ini sebaik mungkin, mereka ingin agar dana penyelidikan yang dikeluarkan sangat besar, selama bertahun-tahun, ditambah pula keuntungan yang melimpah dengan cara menjadikan pohon Graviola Sintetis sebagai bahan utama ubat rawatan kanser.

Pohonnya rendah, di Brazil dinamai 'Graviola', di Sepanyol 'Guanabana' bahasa Inggeris dipanggil 'Soursop'. Di Indonesia , dikenali sebagai buah Sirsak manakala di Malaysia dipanggil sebagai Durian Belanda. Buahnya agak besar, kulitnya berduri lembut, isi buah berwarna putih, rasanya masam-masam manis , dimakan dengan cara membuka kulitnya atau dibuat jus.

Khasiat dari buah durian belanda ini memberikan kesan anti tumor / kanser yang sangat kuat, dan terbukti secara perubatan menyembuhkan segala jenis kanser. Selain menyembuhkan kanser, buah ini juga berfungsi sebagai anti bakteria, anti fungus , berkesan melawan berbagai jenis parasit dan cacing, menurunkan tekanan darah tinggi, kemurungan, stress, dan menormalkan kembali sistem saraf yang kurang baik.

Salah satu contoh betapa pentingnya kewujudan Institut Sains Kesihatan bagi orang-orang Amerika adalah kerana institut ini telah membuka tabir rahsia buah ajaib ini. Fakta yang membingungkankan adalah: Jauh dipedalaman hutan Amazon, tumbuh 'pohon ajaib', yang akan merubah cara berfikir anda, doktor anda, dan dunia mengenai proses penyembuhan kanser dan harapan untuk bertahan hidup.

Hasil penyelidikan membuktikan “pohon ajaib” dan buahnya ini :

i) Menyerang sel kanser secara efektif dan semulajadi, TANPA rasa mual, berat badan turun, rambut gugur, seperti yang terjadi pada terapi kemo.

ii) Melindungi sistem kekebalan tubuh dan mencegah dari jangkitan yang mematikan.
iii) Pesakit merasakan lebih kuat, lebih sihat selama proses perawatan / penyembuhan.

iv) Menambah tenaga dan penampilan fizikal semakin bertambah baik.

Sumber berita sangat mengejutkan ini berasal dari salah satu pengeluar farmasi terbesar di Amerika . Buah Graviola telah diuji lebih dari 20 makmal, sejak tahun 1970-an hingga beberapa tahun berikutnya. Hasil ujikaji dari ekstrak (sari) buah ini adalah :

1. Secara berkesan memilih sasaran dan membunuh sel jahat dari 12 jenis kanser yang berbeza, diantaranya kanser : Usus Besar , Payu Dara , Prostat, Paru-Paru dan Pankreas.

2. Daya kerjanya 10,000 kali lebih kuat dalam memperlambatkan pertumbuhan sel kanser dibandingkan dengan Adriamycin dan Terapi Kemo yang biasa digunakan!

3. Tidak seperti terapi kemo, ekstrak buah ini secara selektif hanya memburu dan membunuh sel-sel jahat dan TIDAK membahayakan atau membunuh sel-sel yang sihat.

Penyelidikan telah dilakukan secara ekstensif pada pohon “ajaib” ini,selama bertahun-tahun tapi kenapa kita tidak tahu langsung mengenai hal ini ? Jawabnya adalah : Begitu mudah kesihatan kita, kehidupan kita, dikendalikan oleh yang memiliki wang dan kekuasaan!

Salah satu perusahaan ubat terbesar di Amerika dengan aset jutaan dollar melakukan penyelidikan luar biasa pada pohon Graviola yang tumbuh dihutan Amazon ini. Ternyata beberapa bahagian dari pohon ini : kulit kayu, akar, daun, isi buah dan bijinya, selama berabad-abad lamanya telah menjadi penawar bagi suku Indian di Amerika Selatan untuk menyembuhkan : sakit jantung, asma, masalah berkaitan hati dan rematik. Dengan bukti-bukti ilmiah yang minimum, perusahaan yang mengumpulkan dana dan sumber usaha manusia yang sangat besar bagi tujuan melakukan penyelidikan dan berbagai ujian. Hasilnya sangat menakjubkan. Graviola secara ilmiah telah terbukti sebagai agen pembunuh sel kanser yang berkesan !

Tapi… kisah Graviola hampir berakhir disini. Kenapa?

Dibawah undang-undang persekutuan, sumber bahan semulajadi untuk ubat adalah DILARANG dipatentkan.

Perusahaan menghadapi masalah besar dan mereka berusaha sedaya upaya dengan pembiayaan sangat besar untuk membuat klon tiruan dari Graviola ini agar ianya dapat dipatentkan sehingga dana yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan ujian dapat dituntut dan bahkan mengaup keuntungan besar. Tapi usaha ini tidak berhasil kerana Graviola tidak berjaya diklon. Perusahaan gigit jari setelah mengeluarkan dana jutaan dolar untuk usaha penyelidikan mereka.

Ketika mimpi untuk mendapatkan keuntungan besar beransur-ansur pudar, kegiatan penyelidikan juga turut berhenti. Lebih parah lagi, perusahaan menutup projek ini dan memutuskan untuk TIDAK menerbitkan hasil penyelidikan ini.

Beruntunglah, ada salah seorang ilmuwan dari kumpulan penyelidik tidak sanggup melihat kekejaman ini terjadi. Dengan mengorbankan kerjayanya, dia menghubungi sebuah perusahaan yang biasa mengumpulkan bahan-bahan bersumberkan semulajadi dari hutan Amazon untuk penghasilan penawar.

Ketika para pakar penyelidik dari Institut Sains Kesihatan mendengar berita keajaiban Graviola, mereka mulai lakukan usaha penyelidikan. Hasilnya sangat mengejutkan. Graviola terbukti sebagai pohon pembunuh sel kanser yang berkesan.
The National Cancer Institute mulakan penyelidikan ilmiah yang pertama pada tahun 1976. Hasilnya membuktikan bahawa daun dan batang kayu Graviola mampu menyerang dan menghancurkan sel-sel jahat kanser. Sayangnya hasil ini hanya untuk keperluan dalaman dan tidak dihebahkan.

Sejak 1976, Graviola telah terbukti sebagai pembunuh sel kanser yang luar biasa pada ujikaji yang dilakukan oleh 20 makmal bebas yang berbeza.

Satu kajian yang dihasilkan oleh the Journal of Natural Products menyatakan bahawa kajian yang dilakukan oleh Catholic University di Korea Selatan, mendakwa bahawa salah satu unsur kimia yang terkandung di dalam Graviola, mampu memilih, membezakan dan membunuh sel kanser usus besar dengan 10,000 kali lebih kuat berbanding dengan Adriamycin dan terapi kemo!

Sebuah kajian di Purdue University pula membuktikan bahwa daun Graviola mampu membunuh sel kanser secara berkesan, terutama sel kanser: Prostat, Pankreas, dan Paru-paru.

Setelah hampir 7 tahun tidak ada berita mengenai Graviola, akhirnya berita keajaiban ini pecah juga, melalui informasi dari Lembaga-lembaga seperti disebutkan terdahulu.

Kisah lengkap tentang Graviola, dimana memperolehnya, dan bagaimana cara memanfaatkannya, dapat dijumpai dalam Beyond Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe as Mother’s milk, sebagai bonus istimewa percuma terbitan Health Sciences Institute. Sekarang anda tahu manfaat durian belanda yang luar biasa ini. Rasanya manis-manis masam begitu menyegarkan. Buah yang 100% semulajadi tanpa sebarang kesan sampingan.

Tuesday, 18 October 2011

Mana Mak?


Anak2!..... Dimanakah Mak/Ibu/Ummi di hatimu?.....

MANA MAK .....

Mana Mak?'

Jam 6.30 petang.

Mak berdiri di depan pintu. Wajah Mak kelihatan resah. Mak tunggu adik bungsu balik dari sekolah agama.

Ayah baru balik dari sawah.

Ayah tanya Mak, “Along mana?’

Mak jawab, “Ada di dapur tolong siapkan makan.”

Ayah tanya Mak lagi,” Angah mana?”

Mak jawab, “Angah mandi, baru balik main bola.”

Ayah tanya Mak, “Ateh mana?”

Mak jawab, “Ateh, Kak Cik tengok tv dengan Alang di dalam?”

Ayah tanya lagi, “Adik dah balik?”

Mak jawab, “Belum. Patutnya dah balik. Basikal adik rosak kot. Kejap lagi kalau tak balik juga jom kita pergi cari Adik.”

Mak jawab soalan ayah penuh yakin. Tiap-tiap hari ayah tanya soalan yang sama. Mak jawab penuh perhatian. Mak ambil berat di mana anak-anak Mak dan bagaimana keadaan anak-anak Mak setiap masa dan setiap ketika.

Dua puluh tahun kemudian

Jam 6.30 petang

Ayah balik ke rumah. Baju ayah basah. Hujan turun sejak tengahari.

Ayah tanya Along, “Mana Mak?”

Along sedang membelek-belek baju barunya. Along jawab, “Tak tahu.”

Ayah tanya Angah, “Mana Mak?”

Angah menonton tv. Angah jawab, “Mana Angah tahu.”

Ayah tanya Ateh, “Mana Mak?”

Ayah menunggu lama jawapan dari Ateh yang asyik membaca majalah.

Ayah tanya Ateh lagi, "Mana Mak?"

Ateh menjawab, “Entah.”

Ateh terus membaca majalah tanpa menoleh kepada Ayah.

Ayah tanya Alang, “Mana Mak?”

Alang tidak jawab. Alang hanya mengoncang bahu tanda tidak tahu.


Ayah tidak mahu tanya Kak Cik dan Adik yang sedang melayan facebook. Ayah tahu yang Ayah tidak akan dapat jawapan yang ayah mahu.

Tidak ada siapa tahu di mana Mak. Tidak ada siapa merasa ingin tahu di mana Mak. Mata dan hati anak-anak Mak tidak pada Mak. Hanya mata dan hati Ayah yang mencari-cari di mana Mak.

Tidak ada anak-anak Mak yang tahu setiap kali ayah bertanya, "Mana Mak?"

Tiba-tiba adik bungsu bersuara, “Mak ni dah senja-senja pun merayap lagi. Tak reti nak balik!!”

Tersentap hati Ayah mendengar kata-kata Adik.

Dulu anak-anak Mak akan berlari mendakap Mak apabila balik dari sekolah. Mereka akan tanya "Mana Mak?" apabila Mak tidak menunggu mereka di depan pintu.

Mereka akan tanya, "Mana Mak." Apabila dapat nombor 1 atau kaki melecet main bola di padang sekolah. Mak resah apabila anak-anak Mak lambat balik. Mak mahu tahu di mana semua anak-anaknya berada setiap waktu dan setiap ketika.

Sekarang anak-anak sudah besar. Sudah lama anak-anak Mak tidak bertanya 'Mana Mak?"

Semakin anak-anak Mak besar, soalan "Mana Mak?" semakin hilang dari bibir anak-anak Mak .

Ayah berdiri di depan pintu menunggu Mak. Ayah resah menunggu Mak kerana sudah senja sebegini Mak masih belum balik. Ayah risau kerana sejak akhir-akhir ini Mak selalu mengadu sakit lutut.

Dari jauh kelihatan sosok Mak berjalan memakai payung yang sudah uzur. Besi-besi payung tercacak keluar dari kainnya. Hujan masih belum berhenti. Mak menjinjit dua bungkusan plastik. Sudah kebiasaan bagi Mak, Mak akan bawa sesuatu untuk anak-anak Mak apabila pulang dari berjalan.

Sampai di halaman rumah Mak berhenti di depan deretan kereta anak-anak Mak. Mak buangkan daun-daun yang mengotori kereta anak-anak Mak. Mak usap bahagian depan kereta Ateh perlahan-lahan. Mak rasakan seperti mengusap kepala Ateh waktu Ateh kecil. Mak senyum. Kedua bibir Mak diketap repat. Senyum tertahan, hanya Ayah yang faham. Sekarang Mak tidak dapat lagi merasa mengusap kepala anak-anak seperti masa anak-anak Mak kecil dulu. Mereka sudah besar. Mak takut anak Mak akan menepis tangan Mak kalau Mak lakukannya.

Lima buah kereta milik anak-anak Mak berdiri megah. Kereta Ateh paling gah. Mak tidak tahu pun apa kehebatan kereta Ateh itu. Mak cuma suka warnanya. Kereta warna merah bata, warna kesukaan Mak. Mak belum merasa naik kereta anak Mak yang ini.

Baju mak basah kena hujan. Ayah tutupkan payung mak. Mak bagi salam. Salam Mak tidak berjawab. Terketar-ketar lutut Mak melangkah anak tangga. Ayah pimpin Mak masuk ke rumah. Lutut Mak sakit lagi.

Mak letakkan bungkusan di atas meja. Sebungkus rebung dan sebungkus kueh koci pemberian Mak Uda untuk anak-anak Mak. Mak Uda tahu anak-anak Mak suka makan kueh koci dan Mak malu untuk meminta untuk bawa balik. Namun raut wajah Mak sudah cukup membuat Mak Uda faham.

Semasa menerima bungkusan kueh koci dari Mak Uda tadi, Mak sempat berkata kepada Mak Uda, "Wah berebutlah budak-budak tu nanti nampak kueh koci kamu ni."

Sekurang-kurangnya itulah bayangan Mak. Mak bayangkan anak-anak Mak sedang gembira menikmati kueh koci sebagimana masa anak-anak Mak kecil dulu. Mereka berebut dan Mak jadi hakim pembuat keputusan muktamat. Sering kali Mak akan beri bahagian Mak supaya anak-anak Mak puas makan. Bayangan itu sering singgah di kepala Mak.

Ayah suruh Mak tukar baju yang basah itu. Mak akur.

Selepas Mak tukar baju, Ayah iring Mak ke dapur. Mak ajak anak-anak Mak makan kueh koci. Tidak seorang pun yang menoleh kepada Mak. Mata dan hati anak-anak Mak sudah bukan pada Mak lagi.

Mak hanya tunduk, akur dengan keadaan.

Ayah tahu Mak sudah tidak boleh mengharapkan anak-anak melompat-lompat gembira dan berlari mendakapnya seperti dulu.

Ayah temankan Mak makan. Mak menyuap nasi perlahan-lahan, masih mengharapkan anak-anak Mak akan makan bersama. Setiap hari Mak berharap begitu. Hanya Ayah yang duduk bersama Mak di meja makan setiap malam.

Ayah tahu Mak penat sebab berjalan jauh. Siang tadi Mak pergi ke rumah Mak Uda di kampung seberang untuk mencari rebung. Mak hendak masak rebung masak lemak cili api dengan ikan masin kesukaan anak-anak Mak.

Ayah tanya Mak kenapa Mak tidak telepon suruh anak-anak jemput. Mak jawab, "Saya dah suruh Uda telepon budak-budak ni tadi. Tapi Uda kata semua tak berangkat."

Mak minta Mak Uda telepon anak-anak yang Mak tidak boleh berjalan balik sebab hujan. Lutut Mak akan sakit kalau sejuk. Ada sedikit harapan di hati Mak agar salah seorang anak Mak akan menjemput Mak dengan kereta. Mak teringin kalau Ateh yang datang menjemput Mak dengan kereta barunya. Tidak ada siapa yang datang jemput Mak.

Mak tahu anak-anak mak tidak sedar telepon berbunyi. Mak ingat kata-kata ayah, “Kita tak usah susahkan anak-anak. Selagi kita mampu kita buat saja sendiri apa-apa pun. Mereka ada kehidupan masing-masing. Tak payah sedih-sedih. Maafkan sajalah anak-anak kita. Tak apalah kalau tak merasa menaiki kereta mereka sekarang. Nanti kalau kita mati kita masih ada peluang merasa anak-anak mengangkat kita kat bahu mereka.”

Mak faham buah hati Mak semua sudah besar. Along dan Angah sudah beristeri. Ateh, Alang, Kak Cik dan Adik masing-masing sudah punya buah hati sendiri yang sudah mengambil tempat Mak di hati anak-anak Mak.

Pada suapan terakhir, setitik air mata Mak jatuh ke pinggan.

Kueh koci masih belum diusik oleh anak-anak Mak.

Beberapa tahun kemudian

Mak Uda tanya Along, Angah, Ateh, Alang, Kak Cik dan Adik, “Mana mak?”.

Hanya Adik yang jawab, “Mak dah tak ada.”

Along, Angah, Ateh, Alang, Kak Cik dan Adik tidak sempat melihat Mak waktu Mak sakit.

Kini Mak sudah berada di sisi Tuhannya bukan di sisi anak-anak Mak lagi.

Dalam isakan tangis, Along, Angah, Ateh, Alang, Kak Cik dan Adik menerpa kubur Mak. Hanya batu nisan yang berdiri terpacak. Batu nisan Mak tidak boleh bersuara. Batu nisan tidak ada tangan macam tangan Mak yang selalu memeluk erat anak-anaknya apabila anak-anak datang menerpa Mak semasa anak-anak Mak kecil dulu.

Mak pergi semasa Along, Angah, Ateh, Alang, Kak Cik dan Adik berada jauh di bandar. Kata Along, Angah, Ateh, Alang, Kak Cik dan Adik mereka tidak dengar handphone berbunyi semasa ayah telepon untuk beritahu mak sakit tenat.

Mak faham, mata dan telinga anak-anak Mak adalah untuk orang lain bukan untuk Mak.

Hati anak-anak Mak bukan milik Mak lagi. Hanya hati Mak yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa, hanya untuk anak-anak Mak..

Mak tidak sempat merasa diangkat di atas bahu anak-anak Mak. Hanya bahu ayah yang sempat mengangkat jenazah Mak dalam hujan renyai.

Ayah sedih sebab tiada lagi suara Mak yang akan menjawab soalan Ayah,

"Mana Along?" , "Mana Angah?", "Mana Ateh?", "Mana Alang?", "Mana Kak Cik?" atau "Mana Adik?". Hanya Mak saja yang rajin menjawab soalan ayah itu dan jawapan Mak memang tidak pernah silap. Mak sentiasa yakin dengan jawapannya sebab mak ambil tahu di mana anak-anaknya berada pada setiap waktu dan setiap ketika. Anak-anak Mak sentiasa di hati Mak tetapi hati anak-anak Mak ada orang lain yang mengisinya.

Ayah sedih. Di tepi kubur Mak, Ayah bermonolog sendiri, "Mulai hari ini tidak perlu bertanya lagi kepada Along, Angah, Ateh, Alang, Kak Cik dan Adik , "Mana mak?" "

Kereta merah Ateh bergerak perlahan membawa Ayah pulang. Along, Angah, Alang dan Adik mengikut dari belakang. Hati ayah hancur teringat hajat Mak untuk naik kereta merah Ateh tidak kesampaian. Ayah terbayang kata-kata Mak malam itu, "Cantiknya kereta Ateh, kan Bang? Besok-besok Ateh bawalah kita jalan-jalan kat Kuala Lumpur tu. Saya akan buat kueh koci buat bekal."

"Ayah, ayah....bangun." Suara Ateh memanggil ayah. Ayah pengsan sewaktu turun dari kereta Ateh..

Terketar-ketar ayah bersuara, "Mana Mak?"

Ayah tidak mampu berhenti menanya soalan itu. Sudah 10 tahun Mak pergi namun soalan "Mana Mak?" masih sering keluar dari mulut Ayah sehingga ke akhir usia.

Sebuah cerita pendek buat tatapan anak-anak. Kata orang hidup seorang ibu waktu muda dilambung resah, apabila tua dilambung rasa. Kata Rasulullah saw. ibu 3 kali lebih utama dari ayah. Bayangkanlah berapa kali ibu lebih utama dari isteri, pekerjaan dan anak-anak sebenarnya. Solat sunat pun Allah suruh berhenti apabila ibu memanggil. Berapa kerapkah kita membiarkan deringan telepon panggilan dari ibu tanpa berjawab?

Monday, 17 October 2011

Hakikat Kalimah Syahadat (Ust Dr Abdullah Yasin)Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

Kalimah Tauhid (Laa Ilaaha Illalah)

Makna Kalimah Tauhid - membebaskan diri drp segala bentuk penyembahan dan berikrar menumpukan segala jenis ibadat hanya kpd Allah yg Maha Esa serta melaksanakanya sesuai dgn apa yg di sukai dan diredhai olehNya.
Kalimah ini jga di sebut sbg Kalimah Ikhlas. Perbahasan tentang kalimah ini amatlah penting diketahui oleh setiap muslim.

Rukun Kalimah Tauhid/Ikhlas

1) Nafi
bermakna menafikan/menidakkan bhw tiada tuhan yg di sembah - Kalimahnya Laa Ilaa
2) Ithbat
bermakna menetapkan/menentukan bhw hanya Allah shj yg berhak disembah - kalimahnya Illalah

Kedua-dua kalimah ini (Nafi & Ithbat) bukan shj berperanan menetapkan bhw hanya Allah shj sbg Tuhan tpi pd masa yg sama menolak segala tuhan-tuhan yg lain.

Syarat Kalimah Tauhid
Perbahasan syarat kalimah tauhid ini ada 7 perkara dan akan di bentangkan dgn sifatnya yg berlawanan. Setiap syarat disertai dgn nas-nas (semada ayat Al Quran, Hadith atau dr para Imam) Sila rujuk kpd buku Hakikat Dua Kalimah Syahadat dr mukasurat 111 - 126.

1) Ilmu lawannya Jahil
mempunyai pengetahuan mengenai ilmu Nafi dan Ithbat. Jahil tidak mengetahui mengenainya tidak akan menjamin baginya utk masuk syurga.

2) Yakin lawannya Syak (Ragu)
Hati kita mesti tetap/percaya sepenuhnya tentang kalimah ini tanpa sedikit pun ada keraguan

3) Ikhlas lawannya Syirik
Kandungan utama kalimah tauhid adalah mengesakan Allah dlm ibadah sedangkan syirik pula mempersekutukan Allah dgn yg lain.

4) Siddiq (Benar) lawannya Dusta
Mengiakan sepenuhnya dan tidak menidakkan. Seseorang itu akan diangap berdusta sekiranya gerak geri dan perbuatannya berbeza dgn apa yg diucapkannya.

5) Cinta
Cinta pd Allah dan Rasul adalah kemuncak cinta - Cinta yg hakiki. Sepatutnya cinta kpd Allah n Rasulullah mesti melebihi dr cinta kita kpd yg lain. Bukti cinta sejati terbhg kpd 4 perkara;
1) Selalu menyebut nama org yg di cintainya
2) Sentiasa mengingatinya
3) Melakukan apa yg disukainya
4) Menjauhi segala apa yg di bencinya
Sejauh manakah cinta kita kpd Allah dan Rasul?
Sejauh manakah dpt kita buktikan dlm kehidupan kita seharian?
Adakah kita sentiasa mempersoalkan setiap perilaku/tindakan kita adakah ianya bersesuaian dgn kehendak / KeredhaanNya?

6) Mematuhi (Patuh/Ikut) lawannya Meninggalkannya
Setiap muslim hendaklah merasa terikat dgn peraturan yg tlh ditetapkan oleh Allah semada kita mengetahui atau tidak hikmah disebalik perintah dan larangan tsb

7) Menerima lawannya Menolak Konsep Kalimah Tauhid
Sebenarnya kita sbg Hamba tidak boleh menolak sedikit pun kehendak dan kandungan kalimah tsb.

Kesimpulan
Pengertian dlm memahami rukun dan syarat kalimah tauhid ini amatlah penting utk kita melaksanakannya dlm kehidupan seharian. Seorg ulama terkenal zaman silam iaitu Wahab bin Murabbih menganggapnya sbg Kunci Syurga.

Friday, 14 October 2011

Mersing tanah tumpah darahku
Pagi lagi dah keluar hari ini bersama Taufik dan tiga orang anak serta seorang isterinya. Hajatnya nak ke Teluk Arong untuk menembak mentari bangkit, tapi bila dari Taman SriDaik dah pukul 6.30 pagi tentu tak sempat..

Jadi menuju ke tapak pasar tani disetiap Jumaat tu.. Suasana masih gelap dan masih sesuai untuk menanti sang mentari, tapi sayang awan tebal betul pagi ni.. Kalau keluarpun mesti tidak di horizon lagi..

Menunggu matahari bangkit dari tapak ini memang menarik, kawasan bangkitnya tentu tidak akan jauh dari batu Cawan, "land mark" Mersing yg seharusnya ditonjolkan lagi kewujudannya tu.. Pulau besar juga akan kelihatan menjadi latar yang menawan..

Bila kita menoleh ke selatan dari tapak ini, akan terhampar indah bandar Mersing yang berbalam.
Masjid tersergam indah di atas bukit, pantai bandar Mersing menganjur ke kiri dan pokok pokok kelihatan kelihatan merimbun menambah cantik lagi daerah kita ini.

Cuma sedikit kesal, bila hari cerah dan semuanya terpamer, kelihatan sampah memenuhi kawasan ini..

Bila sesekali kamu pulang, rakamkan sesuatu yang indah, datangi tempat ini, nikmati anugerah ini. Hargai ia kerana ia Mersing yang kita cintai..


Thursday, 13 October 2011

Untuk kesihatan kita juga

FOOD HADDITH FOR SERIOUS BELIEVERS…WHEAT AND WHITE FLOUR 
by Karimah bint Dawoud, muslim chaplain and well being writer,authour of “Heavenly ites”
http://www.amazon.co.uk/Heavenly-Bites-Karimah-Bint-Dawood/dp/1847740316
Bismillahir rahmanir raheem 
 Aaouthoo billairhir mina Shatan re regime 
As salaam alaikum wa rhamtulaahi wa baraktuhu 
Any good in this article is from Allah and any bad in this article is from myself, so please forgive me .
The truth is an offence but not a sin .
As some of your know Islamic medicine and nutrition is one of my passions 
This issue is such a passion that I hate for the sake of Allah 
 I woke up at 5 am this morning to write this mail because things have to change and we need to get closer Allah and to what is Quran and Sunnah and stop pretending that we have reach a level of Islam where we can stop learning and improving 
As a revert of over ten years now alhamdulilair rabil alameen, one of the first things I notice about this  friendly Muslim community that embraced me , was the terrible diet, the overeating of refine white flour and the high rate of diabetes and obesity. White flour and bread is a result of colonisation of by the Romans, the Byzantiums, its not part of North African culture, it comes from the Romans who invented white flour for the delicate taste of the “refined” people but its not Islamic.
I hadn’t eaten white flour for years before embracing Islam, alhamdulilair; I was vegetarian and very healthy vegetarian mashallah. Not all non Muslims eat badly, in fact some eat more Islamically than most of the Muslims. 
Let me get to the point, the prophet of Allah salah ala alaha wa salem never ate white flour.
There is so much evidence in this day and age to confirm what the prophet knew nearly 1500 years ago without science. 
To promote the Sunnah of eating unrefined bread which is Islamic and a healthy alternative to refined white flour.
 White bread is made from white flour which is made from semolina which is what is left of the wheat grain after the brain and wheat germ are taken away. 
Hobbs is made from white flour 
White flour is made from semolina 
Cous cous is made from semolina 
White pasta is made from white flour 
Semolina, cous cous, white flour, white pasta have no benefit to the human body except for quick energy in the carbohydrates and they are not Islamic 
White flour today is the staple food for poor ignorant people, 
Ignorant of the Sunnah and ignorant of science. 
Most people in the UK and Western world  are not financially poor, we only think we are poor when we compare ourselves to oil princes, but we are not poor, some  people in this community have one house back home, some have two or three or more than stand cold and empty for most of the year.
It is not a measure of success in this life or the hereafter if you are true believer. 
We own these palaces but we eat like peasants,white flour pasta, cous cous, white bread, 
We are not living in slums of corrugated iron huts anymore; poor people have an excuse to live like tramps because they have no choice. 
But Allah has given us choice. 
If we have enough money to keep on buying houses back home then we have enough money to give our body its rights. 
Living in palaces but there is no honey in the house, no black seed oil, no dates, when children are ill there is no  Islamic medicine  and people are quick to run down the road to the pharmacy for the un Islamic quick fix.
As Muslim we are not supposed to live like our forefathers following tradition and that tradition goes against the Quran and the Sunnah.
 It’s not a sin to eat white flour, it’s not Sunnah and we are only wronging ourselves by doing so. 
The following Sahih Bukhari haddith shows that the prophet , salah la alahi wa saelm did not eat WHITE flour.
Narrated Abu Hazim: I asked Sahl bin Sad, “Did Allah’s Apostle ever eat white flour?” Sahl said, “Allah’s Apostle never saw white flour since Allah sent him as an Apostle till He took him unto Him.” I asked, “Did the people have (use) sieves during the lifetime of Allah’s Apostle?” Sahl said, “Allah’s Apostle never saw (used) a sieve since Allah sent him as an Apostle until He took him unto Him,” I said, “How could you eat barley unsifted?” he said, “We used to grind it and then blow off its husk, and after the husk flew away, we used to prepare the dough (bake) and eat it.”  Sahih Bukhari and Tirmidhi 
HOWEVER EVEN WHEN HE ATE WHOLEGRAIN IT WOULD NOT BE FOR MORE THAN THREE CONSECUTIVE DAYS. 
Whole grain breads
(457) Narrated Aisha: The family of Muhammad had not eaten wheat bread to their satisfaction for three consecutive days since his arrival at Medina till he died.  (Book #65, Hadith #327)

(460) 
Narrated Aisha: The Prophet did not do that (i.e., forbade the storage of the meat of sacrifices for three days) except (he did so) so that the rich would feed the poor. But later we used to keep even trotters to cook, fifteen days later. The family of Muhammad did not eat wheat bread with meat or soup to their satisfaction for three successive days.  (Book #65, Hadith #349) 
Passing on these un Islamic unhealthy ways of eating to our children when we shpould be educating them to eat enough fruit and vegetables from a young age. 
We are quick to blame the non Muslims for the defects of our children education but are we feeding their brains a healthy diet in the years before they go to school???
 Which is where some of the main growth of the brain takes place relative to the diet we feed them.
It’s not Islamic to feed your kids junk and just say bismilliar when Allah has given us a choice.
Please take a look at the following link for ASDA supermarket and compare the prices per 100g for flour, in all case the cheap white flour is 3.7p per 100grms compared to the Islamic whole meal which is about 10p per 100 grms 
There is so much evidence in this day and age to confirm what the prophet knew nearly 1500 years ago without science. 
To promote the Sunnah of eating unrefined bread which is Islamic and a healthy alternative to refined white flour.
Narrated Abu Hazim: I asked Sahl bin Sad, “Did Allah’s Apostle ever eat white flour?” Sahl said, “Allah’s Apostle never saw white flour since Allah sent him as an Apostle till He took him unto Him.” I asked, “Did the people have (use) sieves during the lifetime of Allah’s Apostle?” Sahl said, “Allah’s Apostle never saw (used) a sieve since Allah sent him as an Apostle until He took him unto Him,” I said, “How could you eat barley unsifted?” he said, “We used to grind it and then blow off its husk, and after the husk flew away, we used to prepare the dough (bake) and eat it.”  Sahih Bukhari and Tirmidhi 
“Whoever revives an aspect of my Sunnah that is forgotten after my death, he will have a reward equivalent to that of the people who follow him, without it detracting in the least from their reward.” [Reported by al-Tirmidhi] 
After the harvesting of the wheat is done, the wheat grain or “berries” are stored in bins which have been coated with insecticides. If any bugs are still hanging around at that point, the farmer will then fumigate the grain.
Processed white flour
It is from this pesticide soaked grain that commercial flour is made.
Once the milling process starts, more damage is inflicted.
A wheat grain kernel is composed of three layers: the bran, the germ, and the endosperm layer.
The bran is the outside layer where most of the fibre exists. Most of the nutrients and fats are in germ layer. The endosperm is the starchy middle layer.
The natural nutrition associated with whole grains exists only when these three layers are eaten together. Old time stone mills ground the flour slowly, and the resulting flour had all three layers mixed in. (This result is called “100 percent stone-ground whole-wheat flour”).
But in mass production flour mills, stone grinding isn’t efficient enough, so high speed, high temperature steel roller mills are used.
These high speed mills remove the bran and germ, and the resulting flour is made up of mostly the starchy endosperm layer.
Ironically, much of the bran and germ “waste product”, which is the most nutritious part of the grain, is sold as animal feed.
The resulting white flour contains just a fraction of the nutrients of the original grain, with the heat of the steel rollers also playing a role in the nutrient destruction.
The Prophet of Allah did not do thing just because he fancied it, it is well known that he had an intention , a purpose for why he did thing, think about it,would he of ate a whole cake ? No because then people would think this was  a Sunnah and we know gluttony is not from Islam.
These is wisdom in the Sunnah of Islamic medicine for those who are heedful and care about this life and the next, may allay make it easy for us to appreciate this aspect of the Sunnah ameen

Saya memetik rencana ini dari sebuah blog, semoga ia dapat menambah pengetahuan kita tentang permakanan yang sihat dan yang penting selari dengan kehendak Islam.

Mungkin suatu hari nanti, artikel yang baik seperti ini akan kita alih bahasakan ke Bahasa Melayu..InsyaAllah.

Teluk Sari MersingTerletak di antara Kampung Tanjong Resang Pantai Penyabong. Mempunyai ekses jalanraya yang baik dan senang dijumpai.

Merupakan lokasi memancing,perkhemahan dan juga perkelahan. Mempunyai pantai yang panjang dan air yang bersih.

Terdapat sebuah pulau yang dipanggil Pulau Mawar berhampiran tempat ini. Pulau Mawar sangat unik dengan jalan masuknya melalui sebuah pintu gerbang laut. Juga merupakan syurga kaki pancing.
Peminat potografi tidak seharusnya melepaskan peluang untuk memotret kawasan ini sekiranya berada di sini. Malangnya matahari terbenam diselindungi pokok pokok bakau yang merimbun di sekitar pantai dan tebing sungainya.

Apa yang lebih menarik tentang Teluk Sari ialah pada suatu ketika dahulu ia merupakan sebuah pengkalan laut di sekitar tahun 30an. Belum dapat dipastikan kesahihan cerita, namun katanya penduduk Mersing yang mahu ke Endau, akan berjalan kaki hingga ke Tenglu batu 9 dan melalui jalan hutan menuju ke Teluk Sari. Katanya juga di Teluk Sari terdapat sebuah pondok polis..

Namun masa berlalu dan mungkin juga hakisan merosakkan pantai sehingga seorang demi seorang meninggalkan Teluk Sari kesunyian.. Tapi Teluk Sari tetap indah..


Rentetan bicara "Mengertilah Adam"

Seronok bila ramai wanita yang memberi komen di fb Anak Mersing mengenai isihati wanita memohon pengertian lelaki, kami simpan di Rempah ratus kehidupan agar menjadi rujukan kita semua.


 • Azman Abdul Rahman Hehehe... Kita kena terima hakikat, tanpa Hawa, Adam kesepian. Tiadalah zuriat keturunannya.
 • Wan Hamidah Wan Embong bukan nya kaum adam ni x faham ,tapi saja2 wat x faham,kerana sifat ego mereka...kaum hawa ni memang Allah kurinakan sifat2 permalu nya,kadang 2k.hawa ni lebih suka menggunakn bahasa badan.dengan kehalusan nulari nya,jika ini dapat di mengertikan oleh k.adam alangkah bahagia nya bagi seorang kekasih,seorang isteri dan juga hati seorang ibu,kerana mereka semua nya ini adalah seorang perempuan....x susah untuk menunaikan permintaan k.hawa,,bukalah sedikit ruang dihati dan minda insyallah semua nya akan menjadi mudah...

 • Kamal Mohd Tapi kakWan Hamidah Wan Embong, lelaki juga ingin memberitahu wanita seperti dalam clip tersebut.. Kami inginkan wanita itu kekal cantik sehinggalah saat tua merenggut kecantikan tu, itu kami redho.. tapi sering kita dengar dari wanita, "x kisahlah aku mcm ni.. aku dah kahwin" hihihi akak faham maksud saya? Baru setahun berkahwin telah berubah.. hihihi Lantas perempuan juga mesti mendengar suara hati lelaki... Akak nampak x bila seorang wanita itu kian meningkat usia, ia jadi malu untuk membenarkan suaminya terus menujukkan kemajaan mereka. (kemanjaan yg x keterlaluan la) hihi, Perempuan juga semakin malas memberi perhatian pada cerita suami bila usia kian meningkat.. Kak.. Perempuan terlalu banyak meminta tetapi semakin kurang memberi bila mereka telah memiliki.. benarkah apa yg sy katakan..:-)

 • Roshidah Muhammad kalau lelaki menghargai wanita ..kenalah sentiasa berusaha untuk isteri supaya memahami suami.saling perlu memerlukan.jadi lah kawan dan sahabat kepada pasangan masing2.berpimpin tangan dari muda ..sampai tua lagi erat gengam tangan masing2.


 • Rahmawati Johari yang penting kaum hawa pentingkan kehendak dan kemahuan suami dan suami utamakan kehendak dan keutamaan si isteri..rasanya kasih sayang akan sentiasa berpanjangan hingga akhir hayat. kekalkan rasa cinta dan sayang sentiasa...sbb cinta tak akan tua... rasa ingin dicintai kekal utk semua peringkat umur..muda atau tua semua memerlukannya...

 • Suzliana Sulaiman Wow! menariknya topik ni, dh trtinggal n apa yg sya nk suarakn dh di nyatakn oleh para wanita yg bijaksana, brpengalaman, brfikiran trbuka spt Wan Hamidah Wan Embong, Roshidah Muhammad serta Rahmawati Johari n tima acih jga pd Siti Fatimah Othman. Hehehehe pd Ishakpidato Ishakbinpajo : kmi nk ke2 2nya sekali supaya rumahtangga tu mcm syurga kt dunia n akhirat. Prbincangan dr ke2 belah pihak amat perlu dr semasa ke semasa. Hubungan sentiasa perlu di jaga n dibaja mcm pokok bunga jgalh...n dgn cinta doa serta tawakal apa sja halangan bleh di atasi i'Allah :)
  Khairil Razak Utk kaum Hawa.. Percayalah, di saat anda merasakan rasa cinta itu telah beransur-ansur hilang dari hati anda kerana anda merasa si Dia tidak dapat memberikannya dalam kewujudan dan kemahuan yang anda inginkan, maka cinta itu 'akan dan telah' hadir dalam ‘kewujudan’ yang tidak 
  pernah anda jangka dan bayangkan sebelum ini.
   
  Wan Hamidah Wan Embong sedangkan dlm islam sendiri disuruh berhias2 dan mencantikan diri untuk suami Kamal Mohd akak rasa dlm jumulah yg terlalu sedikit sebagaimana kamaljelaskn diatas tadi.,semakin lama perkhawainan itu semakin indah untuk di kecapi bersama, dari segi kerterampilan semakin berusia seorang wanita semakin terserlah kertermpilan nya(bergaya mengikut usia)disamping sokongan dari si suami,dari segi kasih sayang semakin berusia sebuah perkhawinan semakin berharga nilai nya,,kasih sayang x kn terluak jika sentiasa di pupuk bersama bukan dari sebelah pihak sahaja,,,bermanja2an diusia senja lebih romantik...ketika diusia emas ini mereka saling perlu dan mermerlukan antara satu sama lain..


 • Rafidah Ariffin cuma pengertian,bukannya bebanan....kdg2 lelaki trlalu sukar utk mengerti,walhal perkara kecik,tp krana ego n sifat x mau kalah,isu itu jadi besar..sifat perempuanmmg terlalu lembut,sensitif,mudah terasa n peka pd setiap yg berlaku,bila sesuatu perkara di ungkit,lelaki selalunya x bleh nk menerimanya n kdg2 terus menetapkn hukuman sndiri...bgi perempuan pula,terlalu merendh diri hingga smpai ke satu tahap,x peduli lagi apa trjadi pd diri...dlm hal ini,sepatutnya ada perbincangan antara kedua2 pihak...sifat saling menegur,memberi pendapat,saling menerima,x perlu salahkn sesiapa..berbincang secara elok...InshaAllahsume nya berjln dgn baik....lelaki n perempuan mmg saling memerlukan...jdi jgnlah semuanya musnah hanya kerana EGO....

 • Wan Hamidah Wan Embong sentiasa berfikiran terbuka...sentiasa pandang kebaikan pasangan kita jangan sentiasa cari kesalahan pasangan kita dari situ kita akan sentiasa berpasangka baikkpd pasangan,jika ada yg x kena tegurlah ngn cara yg berhemah,kerana masing2 ada kelemahan nya...

 • Rahmawati Johari pada saya zaman skrg ni baik lelaki atau perempuan masing2 ada ego masing tersendri..cuma bagaimana kita nak menyelami dan memahami ego masing2 dan bagaimana cara kita memujuk keegoan itu kearah saling memahami dan bertolak ansur dlm bahtera kehidupan kita...

 • Rahim Ariffin ‎"I say it best..when I say nothing at all".....:D

 • Nanii Mazni keikhlasan penting dlm perhubungan...bersedia memberi n menerima segala kelebihan n kekurangan pasangan..x timbul utk satu pihak mengerti satu phak yg lain tp tolak ansur..give n take n sentiasa saling memaafkan dlm mengekalkan keharmonian....

 • Siti Fatimah Othman topik ni cm nk gugat kaum hawa je..jgn cri gaduh dgn kaum hawa..nt haru..hihihihi...kaum adam dn kaum hawa msing2 memerlukan antara 1 sme lain..xmau gaduh2..tnpa wanita lelaki xleh hidup..so,sme laa kte berbuat baik..dn sntiasa sokong kaum wanita..hihihihi <peace> :)

 • Siti Fatimah Othman tnpa kaum adam jga wanita xleh hidup..so kte sntiase memerlukan..

 • Khairil Azizah Jaafar seme pasangan yg berkhawin inginkan sebuah keluarga yg bhgia, harmoni, dan mengharapkan ikatan perkhawinan utu kekal hingga hujung nyawa.Dalam hal ni kedua2 belah pihak harus sama2 memahami tugas dan tanggungjawab masing2.Bila kedua2nya tau tujuan perkhawinan dan tanggungjawab tersebut, maka tak timbul la persoalan siapa yg salah siapa yg betul.Dan yang paling penting adalah suami krn dia adalah nakhoda dan pemimpin kpd ahli keluarganya..


 • Suzliana Sulaiman Alhamdulillah, wah! dh ramai wanita hebat di AM mnyatakn luahan rasa, cetusan minda jga lantunan pngharapan - ngapa kaum Adam diam tanpa bicara...... KR: amboi dlm maknanya tu! leh terangkn dgn lebih lanjut, t.acih.
 • Khairil Azizah Jaafar bukan niat nak menghentam kaum adam, tp sekadar berkongsi pendapat.Ya la..kdg2 "segelinti"r kaum adam ni menganggap title SUAMI tu sbgai RAJA yg blh memerintah sesuka hati,tanpa dia sedar bahawa yg diperintah itu adalah ISTERI yg seharusnya di jaga, dilindungi dan dilayan seperti PERMASURI.Krn RASULLAH sendiri pn akan membuat seme kerja2 rumah dan menyediakan pembantu utk isteri beliau.Kalau di ikutkan... suami skrg sgt2 beruntung, sbb isteri byk sgt membantu dlm semua segi.Klau suami dapat membantu sikit pun isteri di rumah, sudah cukup gembira si isteri tu....isteri ni bkn nk apa pun...cukup la untuk dihargai.maaf klau ada yg tersinggung.

 • Suzliana Sulaiman Suami sebenarnya perlu ingat yg isterinya HANYALH PINJAMAN SHJ - Isteri bersedia menjadi pasangannya kerana PERCAYA ia blh menumpang kasih, dibimbing, berkongsi hidup, suka duka bersama harapannya hingga nafas terakhir tetapi sekiranya ianya tidak dpt dilaksanakan kami tidak teragak2 juga utk brpisah.... selalunya wanita akan melakukan apa sja utk mnyelamatkannya, w/pun pahit n xmahu ianya berlaku...
 • Kamal Mohd Dr Rahim, hihihi tapi akan lebih menarik dan ilmiah jika Lelaki juga menyatakan apa yg mereka rasa.. Bukan marah atau menyalahkan sesiapa tapi kita kan punya perasaan juga.. hati kita kan halus juga.. hihihi
 • Kamal Mohd Soalan saya.. dalam sebulan ini, berapa kali kah puan-puan mencium pipi suami puan dan menucapkan kata cinta padanya.. secara jujur.. Dan benarkah puan juga mengelak bila suami puan cuba mengusap rambut puan didepan anak anak? :-) hihihi
 • Nanii Mazni everyday i love u la beb...kah3...

 • Kamal Mohd Rahim, ko ni ..kihkihkih Nani dah buat pengakuan.. great... daily basis. yg tak jawab tu x buat kan? hihiiiiiiiii. Tak perlu ke kita buat tu semua bila kita dah lama kahwin? Perlu malukah kita bercerita/menunjukkan kemesraan kita bersama pasangan yang Allah utuskan?
  Biasanya suamilah yg saban hari memeluk isteri, mencium pipinya, mengucapkan kasih sayangnya bila balik dari kerja.
  Itu yg pertama suami lakukan bila sampai rumah, cari isterinya dulu..
  Salahkah cerita aku ni wahai para suami, atau korang pun x pernah buat macam tu? kihkihkih
  (masih lagi perempuan kata lelaki cuba buat x mengerti hati mereka?)
 • Wan Hamidah Wan Embong akak dah 30th hidup bersama,pahit manis kami kongsi bersama,pangilan macamana baru2 kawin hingga kesaat ini tetap panggilan yg sama,sekarang ank semua dah besar2 hari2 besejarah bagi kami kami raikn ngn cukup istimewa,sekadar berkongsi cerita ,berjalan tetap berdua klu bejauhan rindu nya macam orang bercinta..

 • Wan Hamidah Wan Embong maaf bukan nya nk menunjuk2 tapi itu realiti hidup kami,kami menjadi rujukan bagi anak2.semua atas diri kita sendiri klu kita mudahkan dia akan menjadi mudah,dan klu kita susahkan keadaan ia akan menjadi rumit...

 • Kamal Mohd Betul kak, cerita yang benar biar semua pasangan tahu, kita sentiasa perlu menyatakan kasih sayang kita selamanya.. tq kak.

 • Rahim Ariffin best tu sis..alhamdulillah...itulah yg sebaik2nya:D
 • Nanii Mazni yg penting persefahaman..kasih syg bukan dinilai pada harta benda (kalau ada bonus la tu kan)..hehehe...para isteri boleh menilai dimana letaknya kasih sayang para suami..bukan pada ucapan semata2 tp pada apa yg dah dilalui bersama....

 • Rahmawati Johari yang penting jangan hilang rasa kasih dan sayang..selagi masing2 ada rasa cinta, rindu merindui satu sama lain dan kasih sayang maka apa jua kepayahan akan di lalui bersama-sama ..

 • Rahim Ariffin bro Kamal Mohd.. aku tenang ja melihat luahan para ibu yg pnuh pngalaman dlm intonasi pnuh kelembutann...mcm angin sepoi2 kat maldives ja...hehe...

 • Nanii Mazni kepercayaan menjadi pemangkin kpd keharmonian serta kerukunan sesebuah rumahtangga...impak daripada rasa tidak percaya timbullah pelbagai masalah yg boleh memporak perandakan hubungan

 • Nanii Mazni tambah skit...kata pujangga kepercayaan itu ibarat mata pengawas yang sentiasa mengawasi gerak geri ketika berjauhan dan kepercayaan yg diberikan boleh menjadi benteng yang melindungi kerukunan rumahtangga dari masalah2 remeh ini....
 • Nanii Mazni itu" seandainya"...boleh jadi mcm2 persepsi..andaian x boleh diambil kira..lalui n hadapi realiti baru betul beb..

 • Rahmawati Johari KM..jwbnya lelaki kena ambik tahu segala2nya isi hati seorg wanita hehe
   
  Wan Hamidah Wan Embong dan juga bukan senang nak menyakinknkepercayaan hati seorang isteri danseorang ibu...


 • Kamal Mohd Kesimpulan juga buat Rahim Rafidah Ariffin.

  Terlalu payah mengerti diamnya perempuan.
  hatinya minta diselami, geraknya minta ditafsir
  pintanya mahu dituruti

  Tapi terciptanya bukannya basa basi
  pelengkap kehidupan walaupun tak panjang
  peneman setia seluruh perjalanan
  penagih syahid demi cinta

  Adam kau carilah yg tersirat
  pinta mereka pun tak menuntut nyawa
  malah dibalas rasa bahagia
  hanya bila kau mampu mengerti.

  Peace.. hihihi

 • Wan Hamidah Wan Embong terima kasih Kamal Mohd kerana sudi memahami apa yg tersurat dan tersirat...

 • Roshidah Muhammad kamal apa cerita sebenarnya...he.he.he..kamal tanya berapa kali sebula suami cium pipi..kalau i hari suami cium pipi...naik rimas pulak..ha..ha..tapi memang kalau dah jadi kebiasaan..memang payah di tinggalkan tabiat tu.
 • Roshidah Muhammad kamal apa pun keadaan siapa pun kita walau dimana kita berada..kasih sayang ikhlas..adalah tunggaknya.tiada apa yg dapat menghalang .jangan jadi nasi lemak buah bidara udah..

 • Khairil Razak broKamal Mohd.. dan begitulah antara resminye lelaki... lebih rela mendiam diri memberi lalu apa yg berlaku... tak mahu nnt apa yg diucapkan boleh membuat airmata mengalir laju.. biar la dia berlalu.. sampai masanya nnt si hawa akan tahu apa yg tersirat dikalbu, hanya dia lah yg SATU...

  (pekhhh... boleh dpt notis explaination letter dr wife ni.. isk3x).

 • Rafidah Ariffin mengalir airmata bkn jawapannya....mangalir kerana gembira,kerana sedih,terharu,menghargai...itulah yg sepatutnya lelaki fahami...apa erti air mata itu....bukan beerti kalah,bkn menerima ,bkn melawan tp itulah yg melambangkn rasahati....hati seorang perempuan....hanya yg bnar2 ariff tau jwapannya......